Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü